Felhívás

FELHÍVÁS!

2016. január 1. naptól a Kapuvári Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül vehető igénybe a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatás.

  • A házi segítségnyújtáson belül fog történni az ebédek kihordása
  • Ápolási, gondozási feladatok
  • Segítségnyújtás a higiénia megtartásában (személyi, környezeti)
  • Közreműködés a háztartás vitelében
  • Kapcsolattartás a háziorvossal (receptek felíratása, gyógyszerek kiváltása)
  • Pszichés gondozás
  • Érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek
  • Ágyhoz kötött beteg gondozását ellátó hozzátartozó tehermentesítése, a betegellátást segítő technikák megtanítása, tanácsadás stb.

A házi segítségnyújtás jelenlegi díja: 440 Ft/gondozási óra, természetesen, ha valakinek csak fél óra segítség szükséges, akkor csak az arányos részt fizeti.

Aki 2016. január 1. naptól szeretné igénybe venni a fenti szolgáltatást, kérem, hogy legkésőbb 2015. november 30-ig jelezze az Önkormányzatnál (tel: 99/544 130).

Agyagosszergény, 2015. október 13.

                                                                                     Szalai Istvánné sk.

                                                                                         polgármester