Hirdetmény

Tisztelt Lakosok!

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozta a kerti hulladék ártalmatlanításának, égetésének feltételeit az alábbiak szerint:

A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik. A nem komposztálható kerti hulladékot az alábbi feltételekkel lehet elégetni:

A helyben történő kerti hulladékégetés kizárólag telken belül, szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotban, a környezet, illetve a környezetben lakók zavarása nélkül végezhető el.

Azt a kerti hulladékot, amit nem lehet komposztálni, 2015. március 1. naptól az alábbi feltételekkel lehet elégetni:

A kerti hulladék nyílttéri égetése éven át naponta 900-1800 óra között lehetséges.

Nem végezhető égetés abban az esetben, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.

TILOS ÉGETNI:

  • Vasárnap és ünnepnapokon, valamint május 1 és augusztus 31-ig terjedő időszakban.
  • Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén.
  • Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése szintén tilos.
  • Tilos közterületen égetni.
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékait és csomagoló anyagait).
  • Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható el. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, pb gáz stb.) nem használható.

A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az égetés arra veszélyt ne jelenthessen.

Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.

Külterületen égetni kizárólag a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet! A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig lehet benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2. Tel: 99/510 672).

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti „kis tüzek” eloltásán túlmenően az, hogy arról a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számon haladéktalanul értesíteni kell a katasztrófavédelmet.

Agyagosszergény, 2016. május 30.                                                             

Szalai Istvánné sk.

polgármester