Óvodánk 1993-ban épült. Nagyon modern, 2 csoportszobával, hatalmas aulával, öltözővel, mosdóhelyiséggel, mosókonyhával, irodával rendelkezik. Ezen épületen belül működik a főzőkonyha is, amely biztosítja a gyermekek és felnőttek étkezési ellátását.

Óvodánkban 2 mikró csoportban folyik a nevelő-oktató munka a jelentkező gyermekek életkorának megfelelően vegyes csoportokban szerveződve.

Az intézmény 5 napos munkarenddel működik. A nevelési év IX.1-től – a következő év VIII.31-ig tart. Nyáron a fenntartó jóváhagyásával az intézmény 6 hétre terjedő időszakra zárva tart. A zárva tartás ideje alatt a szülők kérésére az elhelyezést igénylő gyermekek részére másik tagintézményben kerül sor az óvodai nevelés biztosítására.

Óvodánk az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel, valamint az éves Munkaterv alapján látja el feladatait.

A következő szemlélet alapján végezzük a nevelő-oktató munkánkat:

• Minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük

• A csoportba történő befogadása a gyermeknek személyes, egyéniségéhez igazodó legyen

• A családokkal együttesen kell segítenünk, hogy a gyermekek megtalálják helyüket az óvodában.

• A félelmet, szorongást csökkentsük, az érzelmi biztonságot teremtsük meg.

• Fontos, hogy a gyermek az anya jelenlétében ismerkedjen meg az óvodával, az óvodai környezettel, társaikkal, óvó nénikkel, dajkával.

Ünnepeink, hagyományaink:

• Új gyermekek fogadása

• Szülői értekezletek

• Idősek napja

• Mikulás

• Advent, karácsony

• Farsang

• Március 15.

• Húsvét és húsvéti hagyományok

• Anyák napja

• Iskolába menők búcsúja

• Gyermeknap

• Évzáró

• Szoros kapcsolat az iskolával / játszóház, nyári tábor, stb./

Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni:

Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Tudjál nevetni, felfedezni, csodálkozni."

Éppen ezért, mi óvónők arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során az óvodások okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép élménnyel töltsék el az óvodás éveiket.

Feladatunk nem kicsi, de csodálatosan szép!