Felhívás adategyeztetésre

hirdetmény adategyeztetési eljárás lefolytatásáról a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból hiányzó természetes személyazonosító adatok pótlása céljábólSKM_C258_1123092814520.pdf