Babos József Térségi Általános Iskola Agyagosszergényi Tagiskolája

9441 Agyagosszergény, Arany János u. 2.
Tagintézmény vezető: Németh Rozália
Tel: +36-99/544 030

Iskolánk történetére vonatkozó első adatok az agyagosszergényi plébánia irattárában elfekvő Kereszteltek Anyakönyve I. kötetének 1778. január 01. keltezésű előszavában található. Az itt működő tanítókra az anyakönyvek mellett az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből lehet következtetni. Az utóbbiak tartalmazzák a ludimagisteri kötelességeket az iskolában, szentmisén és a plébánián valamint a jegyzői feladatokat.

Az 1878. december 1-én kötött kántortanítói szerződés másolatban fennmaradt. Ekkor már segédtanítót is alkalmaztak. A két község tanulóinak létszáma 176 fő volt. (A két község Agyagos és Fertőszergény 1927-ben egyesült Agyagosszergény névvel.)

Az évek során a tanulócsoportok száma növekedett, így a tanítói állások száma is nőtt. 1954-ben már 8 osztályos iskola működött a községben 10 fő pedagógussal.

Az iskolaépület 1873-ban elnyerte azt az alakját és beosztását, amely lebontásáig jellemezte. Funkciója: iskola kántortanítói lakással, majd óvoda. Az 1990-es évek elején épült új óvoda átadása után lebontásra került.

A mai iskolaépület 1936-ban készült el a Borbély József által létrehozott Leányiskola Alap felhasználásával a falu közepén. 1950-ben az eredetileg zárdai részeket is iskolai célra fordították. Hozzáépítéssel kialakult az iskola mai formája. Ma már sportudvar, modern játszótér, szép zöld környezet övezi. A közelmúltban történt a külső és belső felújítás, valamint a nyílászárók cseréje. Gázfűtéses épület, tágas termekkel. Iskolánkban van nyolc tanterem, könyvtárszoba, számítástechnika terem, nevelői szoba, igazgatóhelyettesi és igazgatói irodák, műhely a technika tantárgy tanításához és korszerű mellékhelyiségek.

A számítástechnika teremben, a könyvtárban és az irodában lévő számítógépek már hálózatba kötve, internet használati lehetőséggel ellátva segítik az iskola és iskolán kívüli munkát.