Iskolánk neve: Babos József Térségi Általános Iskola

Agyagosszergényi Telephelye

Iskolánk címe:

9441 Agyagosszergény, Arany János u. 2.

telefonszám: 544-030

székhelye: 9431 Fertőd, Madách sétány 2.

 Patinás iskolánk illik a környezetébe, megfelel a biztonsági és akadálymentességi előírásoknak. Az épület alapterületének mintegy felét iskolaként használjuk. Az építészeti megoldása hozzájárul az esztétikus településképhez.

Mivel 1936-os építésű az épület, a helyiségek tágasak, nagy a belmagasság. Eredetileg zárda is volt az épületben kápolnával. Később költözött ide az iskola, ahol még akkoriban összevont osztályokban folyt a tanítás. Az épület egyik részében szolgálati lakás alakítottak ki. A fűtőberendezés az évtizedek során sokat változott. Jelenleg földgázzal fűtünk egy gázkazán segítségével. Folyamatosan karbantartást, felújítást igényel az épület. Jó a természetes megvilágítása. Árnyékolóval ellátottak a DNY-NY-i fénybesugárzású termek.

Az iskolában rendelkezünk a szükséges termekkel és berendezési tárgyakkal és at oktatáshoz minden szükséges eszközzel. A nevelőmunkát segítő eszközök közül rendelkezésünkre állnak speciális taneszközök, interaktív tábla, projektor, laptop is.

2007. szeptember 1-től iskolánk a Fertődi Általános Iskola Tagiskolájaként működött, de már 6 éve feladat-ellátási hely lett. A székhelytől való távolságunk 10 km. Székhelyiskolánk nagy szakmai önállóságot biztosít tantestületünk számára. Így eseménynaptárunkban helyet kapnak régi hagyományaink is.

Jelenleg 14. éve, hogy alsó tagozatos iskolánkban a 6-10 éves korosztályt oktatjuk és neveljük 1-4. évfolyamon egy osztályban. A csoportbontás matematikából, környezetismeretből, magyarból és németből valósul meg. Ez azt jelenti, hogy az 1. osztály a 2.-kal, a 3. osztály a 4.–kel tanul összevontan. A rajz, technika, ének-zene és testnevelés órákon a 4 évfolyam együtt vesz részt. Igyekszünk az összevont tanulócsoportban rejlő előnyöket kihasználni. Az alsóbb évfolyamos tanulók bepillantást nyernek az egy évvel idősebbek tanulmányi munkájába. Az idősebbeknek pedig ismétlés, ami a kisebbeknek új anyag. A nagyobbak szívesen segítenek kisebb társaiknak, a kicsiknek pedig kihívás, hogy teljesítsék a felsőbb osztályok szintjét. Ez a szociális tanulás elsősorban a készségtárgyak tanítása során valósul meg.

A szülői értekezleteken és fogadóórákon tájékoztatjuk a szülőket ez eltelt időszak eredményeiről és az előttünk álló feladatokról. A jó kapcsolat eredményeképpen a 4. osztályos tanulók szülei évről évre vállalták a farsangi bál megszervezését az osztályfőnök irányításával.

A délelőtti tanítási órákon kis létszámokkal, változatos tanítási módszerekkel oktatunk.

Nagy hangsúlyt kap a logika, a problémamegoldó gondolkodás, a memória, a kreativitás fejlesztése. A nevelési folyamatban fontosnak tartjuk a hazaszeretet, az együttműködés és a kommunikáció fejlesztését. Osztályonként felzárkóztatást, tehetséggondozást tartunk. Külön fejlesztjük a sajátos nevelési igényű tanulóinkat.

Ősszel, karácsonykor és húsvétkor is játszóházban alkothatnak ajándéktárgyakat diákjaink. Ide tanítványainkon kívül az óvodásokat is meghívjuk.

Évente hagyományosan látogatjuk a Soproni Petőfi Színház illetve a fertődi KSZK bérletes előadásait, melyekre különjáratos autóbusszal utazunk. Ilyenkor az útiköltséget iskolánk saját bevételéből fedezi. A Csemete Bábszínház évente több alkalommal is meghívást kap tőlünk.

Településünkön a községi ünnepségek elképzelhetetlenek az iskolások műsora nélkül. Ilyenek a március 15-i ünnepség, az anyák napja, az idősek napja, Mikulás és a karácsony. A 2020-as év a koronavírusjárvány miatt rendkívüli volt, az ünneplés csak iskolán belüli lehetett.

Ápoljuk a még élő néphagyományainkat, igyekszünk ezek folytonosságához hozzájárulni. Ezek körébe tartozik a locsolás, a pünkösdölés és a betlehemezés.

A tanítási órák szerves folytatása a napközi otthon, amely a közös játékon kívül az irányított tanulást is magában foglalja. Naponta minőségileg és mennyiségileg is ellenőrzésre kerülnek a diákok házi feladatai.

Délelőtt az óraközi szünetetekben és a délutáni szabadfoglalkozások alkalmával tanulóink szívesen használják a játszótéri elemeket és a futballpálya, valamint a tágas udvar nyújtotta mozgási lehetőségeket. A kötetlen játékokon kívül sportszakkörön és néptáncon is mozoghatnak, fejlődhetnek tanítványaink.

Az önkormányzat melegítő konyháján biztosítják az étkeztetést az igénylők számára. A tízórait és uzsonnát az iskolában fogyasztják el a napközisek.

Évente két alkalommal nyílik lehetőségünk bevételeinket növelni. A papír-és vasgyűjtés alkalmával és a farsangi bálon. Vasat csak mi gyűjtünk a térségben. Példaértékű az összefogás, ahogy a szülők, nagyobb testvérek, tanulóink és a pedagógusok összehangoltan munkálkodnak.

Alsó tagozatunkban jelenleg csupán 2-en tanítunk, 1 takarító segíti munkánkat, hogy szép, tiszta, gondozott környezetben tanulhassanak tanítványaink.

Többféle levelezős versenyen vesznek részt tanulóink. Pl.: Holenda Barnabás Matematika Verseny, Hermann Ottó Környezetismereti Verseny. Részt veszünk a Tud6nád, a Zrínyi Ilona Matematika versenyeken is. Benevezünk a Gombocz Zoltán Helyesírási Versenybe.

Iskolánk környezete szép, gondozott az önkormányzat jóvoltából.

Diákjaink jól érzik magunkat az otthonos iskolánkban, a gondozott udvaron, játszótéren, rosszabb idő esetén a tornaszobában. Szerencsések vagyunk, hogy a 6-10 éves korosztály a saját falujában tanulhat. Sajátunknak érezzük, ezért jobban vigyázunk rá, mert tényleg a második otthonunk.

Németh Rozália

tanító