Hitélet

vallasRómai Katolikus Plébánia
Plébános: Varga Imre
Elérhetőségei:
9441 Agyagosszergény, Kossuth u. 14.
Tel: +36-99/380 536

Az eredeti Szent Mártonról elnevezett szergényi templom az 1600 körüli egyházlátogatás alkalmával már csak az emlékezetben élt és a „mezőn” állt. Bizonnyal ennek alapfalai kerületek elő 1930 táján a községi legelő területén. Laikus leírás szerint nagysága megfelelt kisebb falusi temploménak és oldalfalait támpillérek szegélyezték, így kora valószínűleg csak a XIII. századig nyúlhatott vissza. Nyilván az 1529-es török átvonulás alkalmával pusztult el. Az 1873-as can. Visitatio jegyzőkönyve szerint Szergény 1777-ben építette templomát és 1792-ben tornyát. 1865-ben restaurálták. Szűknek bizonyult és így 18836-ban Ullein József soproni műépítész lebontotta és romantikus stílusban újjáépítette. Ugyanakkor romantikus stílusú berendezést is szereztek. A templom védőszentje Szent László, az őt ábrázoló olajfestmény található a főoltáron.

Plébánosok

 1.  Magyar Mihály 1777 - 1789
 2.  Szekeres István 1789 - 1803
 3.  Kovács Pál 1803 – 1827
 4.  Ács Ferenc 1827 – 1832
 5.  Nyilasy Ferenc 1833 – 1846
 6.  Pongrátz Vendel 1846 – 1856
 7.  Bene István 1856 – 1878
 8.  Simon Péter 1878 – 1880
 9.  Kiss János 1880 – 1901
 10.  Barilich Lőrinc 1901 – 1902
 11.  Sütő Antal 1902 – 1914
 12.  Horváth József 1914 – 1944
 13.  Tuba Elemér 1944 – 1972
 14.  Dr. Nagy József 1972 – 1978
 15.  Hanzséros György 1978 – 1987
 16.  Horváth Imre 1987 – 1997
 17.  Milus Ferenc 1997 – 2000
 18.  Fodróczy László 2000 – 2009
 19.  Szarka Gábor 2009-2018
 20.  Varga Imre 2018-

Adminisztrátorok, kisegítők

 1.  Sibrik Ferenc 1801 – 1802
 2.  Horváth András 1802 – 1803
 3.  Horváth Antal 1803
 4.  Kovács Pál 1803
 5.  Szalai Pál 1827
 6.  Prikoszovich Márton 1832
 7.  Piacsek Jeromos 1877
 8.  Farkas Florenc 1877
 9.  Horváth Tibor 1877
 10.  Simon Péter 1878
 11.  Kiss János 1880
 12.  Hadarics Kálmán 1901
 13.  Szántó Grácián 1902
 14.  Wallisch Jenő 1911
 15.  Baán János 1912
 16.  Horváth József 1912
 17.  Horváth József 1914
 18.  Zala József 1943 – 1944
 19.  Bindes Pál 1943 - 1944
 20.  Pápai József 1943 -1944
 21.  Pápai József 1944
 22.  Dr. Lőrincz Lajos 1944 – 1945
 23.  Reszt Sándor 1956 - 1957
 24.  Maráz Sándor 1960 – 1970
 25.  Dr. Nagy József 1970 - 1972
 26.  Mézes József 1989 - 1997